Thứ Bảy
Ngày:13
Tháng:7
Năm:2024
trí tuệ - hiệu quả - nhân cách
VN
VN EN

Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans

> Dự án > Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans
Công trình dân dụng
Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans


Chủ đầu tư

Công ty Những hạt cà phê nói chuyện Twitter Beans

Quy mô

DT: Tổng diện tích dự án 3000 m2

Vị trí

Dự kiến hoàn thành

2023

Tiến độ

Gói thầu

Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans Tổ hợp dịch vụ Twitter Beans

Dự án liên quan

024 39 55 55 66