Thứ Ba
Ngày:25
Tháng:6
Năm:2024
trí tuệ - hiệu quả - nhân cách
VN
VN EN

Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên

> Dự án > Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên
Hạ tầng
Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên
Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên


Chủ đầu tư

Quy mô

DT:

Vị trí

Dự kiến hoàn thành

2024

Tiến độ

Gói thầu

Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên Thi công sân đường chi cục thuế Phúc Yên

Dự án liên quan

024 39 55 55 66