Thứ Ba
Ngày:25
Tháng:6
Năm:2024
trí tuệ - hiệu quả - nhân cách
VN
VN EN

Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng

> Dự án > Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng
Công trình dân dụng
Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng


Chủ đầu tư

Công ty cổ phần TM&DV Hà Thành

Quy mô

DT: Diện tích đất 1600m2; 2 tầng hầm, 27 tầng nổi

Vị trí

Dự kiến hoàn thành

2020

Tiến độ

Gói thầu

Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng Khách sạn 4* Hà Thành 27 tầng

Dự án liên quan

024 39 55 55 66