Thứ Ba
Ngày:27
Tháng:2
Năm:2024
trí tuệ - hiệu quả - nhân cách
VN
VN EN

Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long

> Dự án > Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long
Công trình dân dụng
Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long
Nhà dịch vụ, thương mại & khách sạn DS3


Chủ đầu tư

Công ty cổ phần DS3

Quy mô

DT: Diện tích đất 600m2; 1 tầng hầm, 8 tầng nổi

Vị trí

Cột 5, Hòn Gai, Hạ Long

Dự kiến hoàn thành

2024

Tiến độ

Gói thầu

Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long Nhà thương mại & khách sạn DS3 Hạ Long

Dự án liên quan

02439555566