Thứ Ba
Ngày:25
Tháng:6
Năm:2024
trí tuệ - hiệu quả - nhân cách
VN
VN EN

Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên

> Dự án > Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên
Công trình dân dụng
Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên


Chủ đầu tư

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy mô

DT:

Vị trí

Dự kiến hoàn thành

2022

Tiến độ

Gói thầu

Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên Bảo hiểm xã hội Huyện Tiên Yên

Dự án liên quan

024 39 55 55 66