Thứ Tư
Ngày:29
Tháng:5
Năm:2024
trí tuệ - hiệu quả - nhân cách
VN
VN EN

Dự án Trường THCS Kim Giang

> Dự án > Dự án Trường THCS Kim Giang
Công trình dân dụng
Dự án Trường THCS Kim Giang


Chủ đầu tư

Thành phố Hà Nội

Quy mô

DT:

Vị trí

Dự kiến hoàn thành

2020

Tiến độ

Gói thầu

 Dự án Trường THCS Kim Giang  Dự án Trường THCS Kim Giang  Dự án Trường THCS Kim Giang  Dự án Trường THCS Kim Giang  Dự án Trường THCS Kim Giang

Dự án liên quan

024 39 55 55 66