CHUNG CƯ STAR CITY

DESCRIPTION

Chung cư Star City được khở công tại thành phố Hà Nội với mức vốn đầu tư hơn 100 tỷ.

SUMMARY

  • Create: CHUNG CƯ STAR CITY
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: