CHUNG CƯ BEAUTIFUL

DESCRIPTION

Chung cư Beautiful được xây dựng tại thành phố Thanh Hóa với vốn đầu tư hơn 68 tỷ.

SUMMARY

  • Create: CHUNG CƯ BEAUTIFUL
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: