KHÁCH SẠN 4* HÀ THÀNH

DESCRIPTION

Khách sạn 4* Hà Thành được xây dựng tại Hạ Long, Quảng Ninh với tổng số vốn 650 tỷ.

 

SUMMARY

  • Create: INSUMO
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: