MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG

DESCRIPTION

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trước khi thi công
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trước khi thi công

 

SUMMARY

  • Create: INSUMO
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: