CHUỖI KHÁCH SẠN SPA NGỌC CHÂU

DESCRIPTION

Chuỗi Khách sạn Spa Ngọc Châu xây dựng thành phố Đà Nẵng với mức vốn đầu tư trên 88 tỷ.

SUMMARY

  • Create: CHUỖI KHÁCH SẠN SPA NGỌC CHÂU
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: