TỔ HỢP KHÁCH SẠN VÀ SPA AN CHÂU

DESCRIPTION

Khu tổ hợp Khách sạn và Spa An Châu xây dựng tại thành phố Hải Dương với mước vốn đầu tư trên 66 tỷ.

SUMMARY

  • Create: TỔ HỢP KHÁCH SẠN VÀ SPA AN CHÂU
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: