BẢN VẼ THIẾT KẾ CHUNG CƯ 18 TẦNG V2

Ở phần kiến trúc trong bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công bao giờ cũng có mặt bằng tầng, mặt bằng sàn, mặt bằng lát… mặt đứng, mặt cắt thể hiện những chi tiết triển khai từ phần nhỏ nhất tới lớn nhất của ngôi nhà, chi tiết lan can, vệ sinh. Sau […]

INSUMO
0 Comment
Apr 20, 2018
Xem tiếp